Pусская версия English version
titulinis
 
  NAUJIENA 

Kodėl naudinga kreiptis į draudimo brokerį?
Draudimo brokeris yra nepriklausomas draudimo tarpininkas, padedantis klientui pasirinkti tinkamiausią draudimo produktą, pasirenkant iš daugelio draudimo kompanijų ir sutvarkantis visus reikalingus dokumentus.  
skaityti visas naujienas    
  KALENDORIUS 

  APKLAUSA 


1. Kur sužinojote apie draudimo brokerį "Drausma"?

Balsuoti  Rezultatai
  Paslaugos 

Detalesnė nformacija apie draudimo rūšis:

1. TPVCA (transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės) privalomasis draudimas.

TPVCA privalomasis draudimas - tai draudimo rūšis, numatanti autoavarijos metu sukeltų nuostolių atlyginimą  tretiesiems asmenims  ir jų turtui. Nuo 2002 m. sausio 1 d. TPVCA draudimas tapo Lietuvoje privalomąja draudimo rūšimi.
TPVCA privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo.
Draudimo objektu nėra žala padaryta atsakingam už žalos padarymą valdytojui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui.
Draudimo sutartis galioja Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Draudimo sutarties laikotarpis yra 12 mėnesių. Metinė draudimo įmoka gali būti skaidoma į dalis, tačiau ne trumpesnes, kaip 1 mėnuo. Už apmokėtą laikotarpį išduodamas atitinkamos trukmės draudimo liudijimas.
TPVCA privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 500 eurų dėl neturtinės žalos padarymo) bei 100 000 eurų dėl žalos turtui. Už žalą, padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, draudikas moka išmoką pagal tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas.
Jei pasikeitė apdraustos transporto priemonės savininkas, draudėjas privalo perduoti naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį. Tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui atitenka draudėjo teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Jei naujasis transporto priemonės savininkas nepranešė draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, draudikas gali vertinti tai kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą. Naujasis transporto priemonės savininkas taip pat turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Jeigu naujasis transporto priemonės savininkas nutraukia draudimo sutartį nepraėjus 15 dienų nuo transporto priemonės įsigijimo dienos, ji nustos galioti praėjus 15 dienų nuo transporto priemonės įsigijimo, jei draudėjas ir draudikas nesusitarė kitaip. Šiuo atveju nutraukiant draudimo sutartį, naujajam transporto priemonės savininkui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

2. Transporto priemonių (kasko) draudimas.

Šiuo draudimu Jūsų transporto priemonę galima apdrausti nuo nuostolių, patirtų dėl avarijos, vagystės, nelaimingų atsitikimų ir trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos. Draudimas galioja ir Lietuvoje, ir užsienyje.
Transporto priemonė apdraudžiama nuo sugadinimo ar sunaikinimo dėl avarijos, vagystės, stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų bei trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.
Keleivių ir vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų avarijos metu: apdraudžiami keleiviai ir vairuotojas mirties, invalidumo ar traumų atveju.
Pagalbos kelyje draudimas:
apdraudžiamos išlaidos dėl neatidėliotinos pagalbos kelyje automobiliui sugedus, transporto priemonės saugojimo, kelionės pratęsimo ar grįžimo atgal, nakvynės kai automobilis remontuojamas bei atsarginių transporto priemonės raktelių pristatymo.
Gali būti draudžiamos šios transporto priemonės:
- lengvieji automobiliai;
- sunkvežimiai;
- vilkikai;
- priekabos;
- mikroautobusai;
- autobusai;
- transporteriai.

Nuo 2009-10-19 laukiame Jūsų naujose mūsų patalpose, Verkių g. 34 A, Vilniuje
DRAUSMA 2005; visos teisės saugomos       Solution: Tevena